FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

חוק קרקעות כנסייה התשע"ז – 2017.

 

חברות וחברים,

 

מצ"ב נייר עמדה לעניין קרקעות הכנסייה בירושלים

כפי שנשלח לשרת המשפטים ולחברי הכנסת הרלוונטיים.

 

 

נייר עמדה

 

                                                     בברכה,

  

 

קובי ביר -  יו"ר ועדת מקרקעין וערכם                       חיים מסילתי – יו"ר הלשכה                 

 

 

 

 

|
|
|
|
|