FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

סדנא מנהל שינוי מיקום

חברות וחברים יקרים, 

 

  

ביום רביעי הקרוב (21.10.2015) עתיד להתקיים הרצאתו של מר אריאל מזוז, ראש אגף בכיר עסקאות ברשות מקרקעי ישראל, בנושא "החלטות מועצת מקרקעי ישראל - המגזר העירוני" (מפגש מס' 2 בסדנא). 

 

לנוכח ההיענות הרבה ולאור פניות חברות וחברים לעניין מיקום הסדנא, הוחלט להעביר את המפגשים הבאים לבית אשכול פיס למדעים ולאמנויות "אהל-שם", רח' רוקח 118, רמת גן. 

 

ביתר פרטי הסדנא לא חל כל שינוי. 

 

בברכה, 

 

אומיד עודד סולימני

מ"מ יו"ר הלשכה

יו"ר הוועדה לענייני צעירים 

|
|
|
|
|