FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

הודעה לציבור -וועדה המקומית לכיש

בין התאריכים 31/05/15 ועד לתאריך 10/06/15 הוועדה תהיה סגורה לקבלת קהל

ולא יהיה מענה טלפוני עקב הערכות לרפורמה החדשה לחוק התכנון והבניה

|
|
|
|
|