FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

קבלת מידע עסקאות נדל"ן לשמאי מקרקעין

במענה לפניית  החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון בלשכה

 

לגב' אורנית קלרו, שמאית מקרקעין (רו"ח) (עו"ד)

מנהלת תחום בכירה, בנציבות מס הכנסה תל-אביב

 

לנושא: קבלת מידע עסקאות נדל"ן לשמאי מקרקעין

 

 

 

 

מכתב

|
|
|
|
|