FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

עיון וצילום תכניות ומסירת מידע תכנוני

עיון וצילום תכניות הגשה מאושרות והיתרי בניה בתיקי בניין

 

עיריית אריאל

 

ועדה מקומית זמורה

 

פנייתו של החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות

 

אריאל

 

זמורה

|
|
|
|
|