FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

תיקי בניין - עיריית רמת גן

 

לחברי/ות הלשכה

 

בשם אדריכלית, גב' איילת שחר, מנהלת רישוי בעיריית רמת גן

 עיריית רמת גן מאשרת הזנה של שני כתובות בכל פניה לעירייה

 מצ"ב הנוהל שסוכם עם החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

                                          תיקי בניין - עירית רמת גן

|
|
|
|
|