FacebookEnglish

על המקצוע

מועצת השמאים

כללי

 

מועצת שמאי המקרקעין פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 ( להלן- החוק). המועצה מונה 11 חברים שהם: גב' שרית דנה, יו"ר, גב' עליזה קן, מר ניר ברלוביץ, מר יובל שרייברמן, פרופ' דניאל פלזנשטיין, ד"ר דני בן-שחר, מר אמנון נזרי, מר ניקי פרימו, מר רן וירניק, מר צדוק צדיק.

 

תפקידיה העיקריים של המועצה הם:

1.       ניהול פנקס שמאי המקרקעין;

2.       עריכת בחינות הסמכה לשמאי מקרקעין;

3.       רישום מתמחים ופיקוח על התמחות בשמאות מקרקעין;

4.       טיפול בתלונות בגין התנהגות שאינה הולמת את מקצוע שמאות המקרקעין.

  

פירוט פעילות המועצה

 

עריכת בחינות

 

1.    המועצה עורכת 10 בחינות רישוי, הנחלקות לשלושה שלבים: שלב הבחינות המוקדמות (הכולל שש בחינות), שלב הבחינות הסופיות - חלק ראשון (הכולל שלוש בחינות), ושלב הבחינות הסופיות - חלק שני (הכולל בחינה אחת). המועצה עורכת כל בחינה בשני מועדים בשנה. כן מטפלת המועצה בעררים המוגשים לגבי כל הבחינות.

 

2.     הענקת פטורים מהבחינות המוקדמות על סמך לימודים קודמים.

 

התמחות

 

3.  פיקוח על התמחותם של מי שמתעתדים להיות שמאי מקרקעין על מנת לוודא שהמתמחים יקבלו את ההכשרה המקצועית הנדרשת.  בין היתר, מתכוונת המועצה לערוך בדיקות שדה במקומות התמחות לשם בחינת מידת התועלת שהמתמחה מפיק מעבודתו.

 

משמעת

 

4.   הפעלת ועדת תלונות שתפקידה לסייע בידי התובע לחקור תלונות משמעתיות על התנהגותם של  שמאי מקרקעין. במקרים המתאימים מגיש התובע קובלנה משמעתית לוועדת המשמעת שליד מועצת שמאי המקרקעין.

 

כללי

 

5.    דיון וטיפול בנושאים הנוגעים לשמאות מקרקעין, ובין השאר, ייזום ולווי הצעות חוק ותקנות שמוביל משרד המשפטים.

  

בעלי תפקידים במועצת שמאי המקרקעין

 

חברי המועצה

 

שרית דנה, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), יו"ר המועצה

עליזה קן, עו"ד, ממונה בכירה (קניין - ייעוץ וחקיקה)

ניר ברלוביץ, שמאי מקרקעין, ממונה על הדיור הממשלתי, מחוז ת"א והמרכז

יובל שרייברמן, מרכז שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

פרופ' דניאל פלזנשטיין, ראש המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית

ד"ר דני בן-שחר, הפקולטה לאריכטקטורה ובינוי ערים, הטכניון

מר אמנון נזרי, שמאי מקרקעין, נציג הלשכה

מר ניקי פרימו, שמאי מקרקעין, נציג הלשכה

רן וירניק, שמאי מקרקעין, יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, נציג הלשכה

צדוק צדיק, עו"ד (אינג'), נציג ציבור

 

מזכירות המועצה

 

שלמה מרלה, מזכיר המועצה

אביבה טובי, עוזרת למזכיר המועצה

יערית דגן, עוזרת למזכיר המועצה

מירית כהן, עוזרת למזכיר המועצה

 

תובע 

 

 

 

וועדת משמעת

 

אסתר חומש-גופר, פרקליטת מחוז הצפון (בדימוס)

דוד שקד, שמאי מקרקעין, מנהל לשכת שומת מקרקעין במחוזות חיפה והצפון

בן-ציון גולדשטיין, שמאי מקרקעין

 

וועדות המועצה

 

וועדת תלונות

בוחנים ורכזי בחינות

וועדות פיקוח על הבחינות

וועדות ערר על הבחינות

ועדת התמחות

וועדת סילבוס

וועדת אקדמיזציה