FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

אגרות על השגות במנהל

הלשכה פנתה לאחרונה לשר אולמרט ולחברי ועדת הכספים בבקשה לבטל את החלטתם על גביית אגרה בעבור הגשת השגה על חיובי מנהל מקרקעי ישראל

פניה לשר אולמרט בנושא האגרות על השגות לממי

 

|
|
|
|
|