FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
אומדן מס שבח מקרקעין לבטוחה נכסי מגורים -מחוז דרום
17.9.2017
עידו שחם שמאי מקרקעין ועו"ד יו"ר ועדת מסים
העמדת דירה לשימוש בעל מניות, מיסוי דירות מגורים – סוף תקופת המעבר
ספטמבר 2017
שי אהרונוביץ
היבטי מיסוי מקרקעין ומע"מ בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי
ספטמבר 2017
ד"ר אבי גורמן ועו"ד דב קליין
הליך ביצוע חוזי חכירה לדירות בהתיישבות - החלטה 1464 + 1456
21.8.2017
מקרקעין וערכם 139-סרוק
יוני 2017
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
מצגות התחדשות עירונית תמ"א 38 /3/א - רמת גן
27.7.2017
מצגת מיסוי מקרקעין
נובמבר 2015
מרצה – עו"ד שי עינת, רו"ח
גופים מעין שיפוטיים- שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
התשע"ז 2016
ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד
מיסוי מקרקעין פרשנות, הלכה ומעשה -כרך א' וב'
תשע"ז-2017
אבי גורמן / שי אהרונוביץ
תוכנית המתאר תא/5000 ותוכנית הרובעים של העיר תל-אביב- יפו
אפריל 2017
מתאר העיר- עיריית תל-אביב- יפו
|
|
|
|
|