FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1373
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מצגת משקי עזר
מרץ 2018
עו"ד ליבוביץ
חוקי היסוד של מדינת ישראל
התשע"א-2011
ע"ש יוסף ספיר ז"ל
ריכוז מצגות כנס שמאים אילת 2017
נובמבר 2017
בוררות בעולם העסקי
2017
עו"ד גדעון פישר
בוררות בעולם שמאות המקרקעין
אוקטובר 2017
אומדן מס שבח מקרקעין לבטוחה נכסי מגורים -מחוז דרום
17.9.2017
עידו שחם שמאי מקרקעין ועו"ד יו"ר ועדת מסים
העמדת דירה לשימוש בעל מניות, מיסוי דירות מגורים – סוף תקופת המעבר
ספטמבר 2017
שי אהרונוביץ
היבטי מיסוי מקרקעין ומע"מ בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי
ספטמבר 2017
ד"ר אבי גורמן ועו"ד דב קליין
הליך ביצוע חוזי חכירה לדירות בהתיישבות - החלטה 1464 + 1456
21.8.2017
מקרקעין וערכם 139-סרוק
יוני 2017
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
|
|
|
|
|