FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
כלכלת שימור מבנים בעלי ערך תרבותי היסטורי העיר הלבנה תל-אביב
דצמבר 2011
אייל סלינגר
תמא 38 - מועדון חברים
12 פברואר 2012
כששמאי פוגש לקוח
ינואר 2011
מקרקעין וערכם 132-סרוק
קל"ב יולי 2011
סוגיות בעררי השבחה
דצמבר 2011
עו"ד כרמית פנטון
מצגות כנס שנתי 2011
נובמבר 2011
הגישה המתמטית לחישוב יתרת חיים כלכליים
דצמבר 2011
אחיקם ביתן
תביעת פיצויים
עו"ד צבי שוב
ועדות ערר
2011
הרצאתו של עו"ד אייל ד.מאמו
הרפרמה לחוק מיסוי מקרקעין 2011
עו"ד אורנית קלרו (רו"ח) שמאית ראשית רשות המיסים
|
|
|
|
|