FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - השתלמויות וסדנאות

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
17.02.2009
16:30
השתלמות תעודה-עסקאות במקרקעין ומיסוי מקרקעין
לשכת עורכי הדין
0 | 0
18.09.2008
השתלמות מקצועית - מיסוי מקרקעין
מלון גולדן טוליפ קלאב טבריה
0 | 0
27.12.2007
השתלמות במיסוי מקרקעין ביערות הכרמל
אחוזת יערות הכרמל
4805 | 4805
14.12.2007
09:00
השתלמות עומק - מינהל מקרקעי ישראל
בית ציוני אמריקה, דניאל פריש 1 תל אביב
270 | 300
04.12.2007
16:30
חידושים במיסוי מקרקעין
אוניברסיטת בר אילן
801 | 890
30.11.2007
08:30
קורס גישור נובמבר-פברואר 2008
מרכז ברודט, צייטלין 22, תל אביב
2200 | 2650
17.09.2007
14:30
השתלמות עומק בחישוב מס שבח מקרקעין
בית החייל, ויצמן 60 תל אביב
390 | 480
30.05.2007
16:30
השתלמות מתקדמת במקרקעין ובמיסוי מקרקעין
בית הפרקליט, דניאל פריש 10, תל אביב
450 | 450
25.04.2007
השתלמות בנושא מיזוגים ורכישות- ניתוח עסקאות
אוניברסיטת תל אביב
1750 | 2000
21.03.2007
16:30
היבטי חוזים ומיסוי בקבוצות בניה
דניאל פריש 10 תל אביב
150 | 250
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|