FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - מועדוני חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
30.01.2014
סעיף 49 ז' (פיצול פיזי/אנכי) + הרפורמה במיסוי מקרקעין תיקון 76
מכללת סמינר הקיבוצים , דרך נמיר 149 תל-אביב
0 | 0
20.01.2014
הרפורמה במיסוי דירות מגורים - מועדון חברים חיפה
0 | 0
07.01.2014
תכנית תא/5000 סקירה, תובנות והשלכות עתידיות
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
02.01.2014
חידושים בהחלטות והוראות אגף - רשות מקרקעי ישראל
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
19.12.2013
תיקון 84 - סוגיות בפטור מהיטל השבחה (140 מ"ר) וסוגיות שמאיות מנקודת ראות השמאי המכריע
מכללת סימנר הקיבוצים אולם 70 בסמוך לקפיטריה ולספרייה, רחוב דרך נמיר 149 תל-אביב
0 | 0
01.12.2013
מסיבת חנוכה
באולם פבליון, ירושלים
0 | 0
17.10.2013
המדינה כפולש - פיצויים ודמי שימוש פס"ד "גבעת האנטנות"
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
0 | 0
02.10.2013
משכנתא הפוכה - על כל היבטיה
מלון קולוני , שד' בן גוריון 28 חיפה
0 | 0
11.09.2013
פוטנציאל תכנוני- לאור החלטת ועדת ערר מרכז בתמ"מ 3/21
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל-אביב
0 | 0
02.09.2013
הרמת כוסית לרגל ראש השנה התשע"ד
בית אשכול פיס "אהל-שם" רח' רוקח 118 רמת גן
0 | 0
ספטמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|