FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - מועדוני חברים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
30.10.2008
16:00
תיקון פקודת הקרקעות רכישה לצרכי ציבור
בית הפרקליט תל-אביב
0 | 0
28.09.2008
17:00
תכנון משולב של שימושים-מגורים ומלונות
אשכול פיס,שפרינצק 4 ת"א
0 | 95
01.07.2008
18:00
מועדון חברים ומפגש הכרות
בית רות, מושב משגב דב
0 | 0
18.06.2008
16:30
איתור נתונים והצלבה מידע באתרי G.I.S
מלון הר הכרמל חיפה
0 | 75
15.05.2008
16:00
מועדון חברים-חיפה
לשכת עורכי הדין חיפה
0 | 0
15.04.2008
16:00
ניהול הליכי שומה מכרעת
בית אשכול פיס, שפרינצק 4 ת"א
0 | 75
02.01.2008
16:30
מערכת המידע התכנוני באתר האינטרנט בעיריית חיפה
מלון הר הכרמל בחיפה
0 | 75
18.12.2007
17:00
עקרונות במדיניות הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מרכז
אשכול פיס, שפרינצק 4 תל אביב
0 | 75
28.06.2007
17:00
ירידת ערך לנכס בעקבות ארוע ביטוחי ונזקי ביטוח
בית המהנדס, דיזנגוף 200 תל אביב
0 | 75
07.06.2007
17:00
דיונים בועדות ערר ס' 197
מלון הר כרמל חיפה
0 | 75
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|