FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - מה חדש במדור

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
19.10.2017
16:30
שיווק נדל"ן באמצעות מימון, שיווק נדל"ן באמצעות מקלטי מס, שמאות מקרקעין הצופה פני עתיד
אשכול פיס רמת גן רוקח 118 רמת גן
0 | 0
02.10.2017
סיור מקצועי ליפן
0 | 0
18.09.2017
21:00
סיור סליחות - ערב ראש השנה
מפגש באכסניית הנוער אנ"א רח' אגרון 6 ירושלים
0 | 0
18.09.2017
17:30
ערב לזכרו של חברנו יצחק כהן ז”ל ולהרמת כוסית לכבוד ראש השנה - סיור סליחות
באכסניית א.נ.א אגרון רח' גרשון אגרון 6 ירושלים )מול סופר אגרון(
0 | 0
17.09.2017
16:00
"כיצד לאמוד תשלומי מס שבח מקרקעין בעת מימוש זכויות בנכסי מגורים, כולל חישובים ודוגמא - הרמת כוסית לחג
בפארק קרסו למדע ( טרקלין עסקים), ברח' העצמאות 79 באר שבע .
0 | 0
14.09.2017
16:30
מפגש חברים והרמת כוסית לרגל ראש השנה ה'תשע"ח
אשכול פיס, רוקח 118 רמת גן
0 | 0
12.09.2017
16:30
"משכנתא יעילה- מיתוסים כלכליים שכדאי לנפץ" הרמת כוסית ראש השנה - מחוז חיפה
במלון קולוני – שד' בן גוריון 28, חיפה.
0 | 0
07.09.2017
16:30
חידושים האחרונים בתחום מיסוי מקרקעין בהתחדשות עירונית - מועדון חברים
אשכול פיס, רמת גן, רוקח 118 רמת גן
0 | 0
21.08.2017
16:30
"הליך ביצוע חוזי חכירה לדורות בהתיישבות , החלטת מועצה 979 על שינוייה". - מועדון חברים
ב"אולם מגמות " רח' דרך אם המושבות 94 , בעיר : פתח תקווה
0 | 0
11.08.2017
סלובקיה ופולין - סיור מקצועי לשמאים 11-18.82017 - מבוטל
0 | 0
ספטמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|