FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אירועי הלשכה - ימי עיון וסיורים

תאריך
שעה
שם האירוע
מקום
עלות
לא נמצאו אירועים מתאימים
19.09.2013
סיור מקצועי - קבוצה נוספת גיאורגיה וארמניה
0 | 0
19.09.2013
סיור מקצועי גאורגיה ארמניה - מחזור שני
0 | 0
18.09.2013
סיור מקצועי - גיאורגיה ארמניה
0 | 0
11.09.2013
הוועידה ה- 4 לעסקים קטנים ובינוניים
מרכז הכנסים Avenue קריית שדה התעופה
0 | 0
02.09.2013
ראייה ירוקת טווח - כנס לבנייה ירוקה
אוניברסטת תל-אביב
190 | 260
28.08.2013
סוגיות במקרקעין במגזר הערבי
ארמון השמחות טייבה - במשולש
230 | 0
07.08.2013
וייטנאם המזרח הקסום - סיור מקצועי קבוצה שנייה
0 | 0
06.08.2013
וייטנאם המזרח הקסום - סיור מקצועי
0 | 0
17.07.2013
השתלמות אומדן נזקים בחקלאות
מרכז אשכול פיס רמת-גן
0 | 0
05.07.2013
שישי בירושלים - הר ציון
ירושלים
0 | 0
נובמבר 2019
א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
|
|
|
|
|