הרצאה בנושא אחריות מקצועית ותביעות כנגד שמאי מקרקעין 27.6.2023