ועדת תקינה בינלאומית

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-6325520
03-5368837
052-2502280
03-6325584
חבר
077-3004391
052-3204445
077-3004392
חבר
050-6217446