נציג הלשכה בארגון האדריכלים

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
נציג/ה הלשכה בארגון האדריכלים
072-2505119
02-9922262
054-2266781
153-542266781
02-9922262
נציג/ה הלשכה בארגון האדריכלים
052-6012358