חברי הלשכה

בדוסה יעקב      מחוז ת"א והמרכז     jacov.bedussa@mailpoalim.co.il
הנגב 11 מגדלי רובינשטיין תל אביב-יפו
03-7136454
שי עגנון 51/8 בת ים 59564