חברי הלשכה

אסולין יניב      מחוז ירושלים     asolinyaniv@gmail.com
שמאי 16 ירושלים 95464
02-6517668
הרב אריה בינה 10 ירושלים 93133