חברי הלשכה

אשכנזי אסף      מחוז ירושלים     asafraa2019@gmail.com
שמאי 16 ירושלים 9463122
02-6517668
הרב אריה בונה 12/1 ירושלים 93133