חברי הלשכה

בר-אושר אבישי      מחוז ירושלים     avishayb@tourism.gov.il
בנק ישראל 5 ירושלים 91009
02-6664453
עוזי קלכהיים 14 רמת שלמה ירושלים 97431