חברי הלשכה

ביר יעקב      מחוז ירושלים     hai-badi@zahav.net.il
המלך ג ירושלים
02-5382253
רחל אמנו 26/א ירושלים 93228
02-5618484