חברי הלשכה

ביטון דוד-ירון      מחוז הדרום     davidb@land.gov.il
התקווה 4 באר שבע 67443
08-6264247
הרב שלמה טנא 4 דירה 22 באר שבע