הרשמה לאירוע - מפגש "זום" בנושא: "עבודת השמאי על רקע החידושים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי והשפעתם על מימושי נכסים"

הנני מבקש/ת להירשם לאירוע מפגש "זום" בנושא: "עבודת השמאי על רקע החידושים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי והשפעתם על מימושי נכסים" על פי הפרטים הבאים:

שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון
כתובת
שם המשרד
הערות
  אני מבקש להירשם לאירוע ומתחייב לשלם בעבורו.
ידוע לי שגם אם לא אגיע, אחויב במלוא התשלום.
מועד האירוע
26 ינואר 2022
16:30
מיקום
זום- https://us02web.zoom.us/j/84647767742
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח