הרשמה לאירוע - הזמנה לסיור ט"ו בשבט בהדרכתו של קובי ביר - בעקבות מסעו האחרון של הורדוס מלך יהודה, להרודיון

הנני מבקש/ת להירשם לאירוע הזמנה לסיור ט"ו בשבט בהדרכתו של קובי ביר - בעקבות מסעו האחרון של הורדוס מלך יהודה, להרודיון על פי הפרטים הבאים:

שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון
כתובת
שם המשרד
הערות
  אני מבקש להירשם לאירוע ומתחייב לשלם בעבורו.
ידוע לי שגם אם לא אגיע, אחויב במלוא התשלום.
מועד האירוע
18 ינואר 2022
11:00
מיקום
אתר ההרודיון
עלות
עלות לחבר לשכה
100 ש"ח
עלות לאורחים
150 ש"ח