הרשמה לאירוע - ערב נשים לנשות הלשכה

הנני מבקש/ת להירשם לאירוע ערב נשים לנשות הלשכה על פי הפרטים הבאים:

שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון
כתובת
שם המשרד
הערות
  אני מבקש להירשם לאירוע ומתחייב לשלם בעבורו.
ידוע לי שגם אם לא אגיע, אחויב במלוא התשלום.
מתי
09 מאי 2021     19:30
מיקום
המעפיל 21א, רחובות - ביתה של השמאית ענת ברניר - שטרנברג
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח