FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

הערכה על הנגשת מידע תכנוני ורישוי לציבור הרחב באתר ההנדסה הוד השרון

 

 

 

בשם לשכת שמאי מקרקעין בישראל (להלן: "הלשכה"), הארגון היציג של שמאי המקרקעין,

ברצוני להביע את תודת והערכת הלשכה על הנגשת מידע תכנוני ורישוי לציבור הרחב, החל מחודש יוני 2019.

 

מכתב התודה

 

 

 

 

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

לשכת שמאי המקרקעין

|
|
|
|
|