FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

מכרז השמאים - עיריית ירושלים חוזר משרד מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

 

 

חברות וחברים,

 

 

תגובת גב' רות כהן, עו"ד עוזר ליועמ"ש העירייה, ומר גולן מרדכי, עו"ד ראש צוות בכיר לחוזים ומכרזים

בעיריית ירושלים.

 

 

תגובת עיריית ירושלים

 

 

בברכה,

 

דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

|
|
|
|
|