FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת בוחרת (נדחית) 14.8.2019

 

 

חברות וחברים,

 

בהתאם לסעיף 27.3 לתקנון הלשכה, הנכם מוזמנים בזאת ל"אסיפה כללית מיוחדת בוחרת" (נדחית).


האסיפה תתקיים אי"ה ביום רביעי יג' באב תשע"ט, ה - 14.8.2019 בשעה 17:00 (התכנסות ורישום החל מהשעה 16:30) ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118, רמת גן.

 

הנכם מתבקשים להגיע עם תעודה מזהה לצורך הזדהות בכניסה לאסיפה (תעודת זהות, רישיון נהיגה, רישיון שמאי).

 


לא תותר אפשרות כניסה לאסיפה ולהצבעה ללא הזדהות!!

 

 

הזמנה

 

תקנון משולב 

 

מכתב רשם

 

בברכה,

 

חיים מסילתי, יו"ר הלשכה                     ערן לס, יו"ר ועדת תקנון

 

לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
14 אוגוסט 2019     16:30
מיקום
בית אשכול פיס רמת גן
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|