FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת בוחרת 22.7.2019


לכבוד
חברות וחברי הלשכה

 


חברות וחברים יקרים,


הנדון: הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת בוחרת, 2019.7.22

 

הנכם מוזמנים בזאת ל"אסיפה כללית מיוחדת בוחרת".


האסיפה תתקיים אי"ה ביום שני יט' בתמוז תשע"ט, ה - 22.7.2019 בשעה 17:00 (התכנסות ורישום החל מהשעה 16:30)  ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118 , רמת גן.


הנכם מתבקשים להגיע עם תעודה מזהה לצורך הזדהות בכניסה לאסיפה(תעודת זהות, רישיון נהיגה, רישיון שמאי).


לא תותר אפשרות כניסה לאסיפה ולהצבעה ללא הזדהות!!

 

הזמנה

 

שינוי תקנון מוצעים

 

 

בברכה,

 


חיים מסילתי, יו"ר הלשכה                   ערן לס, יו"ר ועדת תקנון

 

 


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
22 יולי 2019     16:30
מיקום
ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118 , רמת גן.
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|