FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

סיור מקצועי לדרום אמריקה

 

חברות וחברים,

 

סיור מקצועי לדרום אמריקה ל- 16 ימים, 11-26/10/2019 עם חב' דרכים בהדרכתו של מר טוביה גרוס.

 

דף מידע

 

בנוסף, אנו פועלים לתיאום מפגש עם שמאי מקרקעין, נציג לשכת השמאים בברזיל שייערך בריו דה ג'נירו.

 

יש למלא טופס הרשמה (דף אחרון בפרוספקט המצ"ב) ולשלוח אך ורק למזכירות הלשכה במייל או בפקס. 03-5239419 מייל office@landvalue.org.il

 

יש לוודא עם מזכירות הלשכה קבלת הטופס

 

בסיס ההרשמה - כל הקודם זוכה!

 

אין בפרסום משום התחייבות הלשכה להכרה בנסיעה כהוצאה מוכרת ע"י רשויות המס.

 

 

 

 

בברכת חברים,

אורית גלן, יו"ר ועדת קשרי חו"ל


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
11 אוקטובר 2019    
מיקום
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|