FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

לימודי תעודה: קורס מתקדם להכשרת דירקטורים בשיתוף לשכת שמאי מקרקעין בישראל - מחוז חיפה והצפון

 

 

חברות וחברים,

 

הקורס הנו סדרה של השתלמויות מקצועיות שמטרתן לסייע לדירקטורים (לרבות מועמדים לכהונה ) ונושאי משרה המכהנים והפוטנציאליים שאינם בעלי רקע חשבונאי, עצמאים, עורכי דין, שמאי מקרקעין, כלכלנים, וכל הנחשפים לעבודת הדירקטוריון, המעוניינים לרכוש את המיומנות התיאורטית והמעשית באשר לתפקודו של הדירקטור בוועדות הדירקטוריון וזאת תוך התנסות מעשית של אירועים הלקוחים מהפרקטיקה.

 

החברים המעוניינים יש לשלוח במייל חוזר למזכירות הלשכה office@landvalue.org.il

 

 

דף מידע

 

דף מידע

 

 

ב ב ר כ ה,

 


דני מור, יו"ר ועדת דירקטורים        חגית רבינסון, יו"ר מחוז חיפה

וחבר בוועד המרכזי                     והצפון, ונציגת המחוז בוועד המרכזי


                      


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
18 ינואר 2019     15:30
מיקום
מלון קולוני , חיפה
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|