FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

"היטלי השבחה בתכניות הרבעים בתל אביב וסקירה על תכנית תא' 5000" - "שיווק ומכירות- תהליך מכירה נכון".

 

 

המועדון יתקיים בבית מפעל הפיס, רח' רוקח 118, רמת גן.

בשעה 16:00

 

 דף מידע

 

יש להרשם באמצעות אתר הלשכה

 

 

 

     בברכה,

 

    מטי לשם                                                                                              יו"ר ועדת ההשתלמויות


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
07 אוקטובר 2018     16:00
מיקום
בבית מפעל הפיס, רח' רוקח 118, רמת גן.
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|