FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה בשיתוף איגוד הדירקטורים בישראל מתחיל!!

 

 

חברות וחברים,

 

קורס מתקדם לדירקטורים ונושאי משרה בשיתוף איגוד הדירקטורים בישראל מתחיל!!

 

 

שינוי מועד תחילת הקורס

 

החל מה 24.04.2018 ועד ה 26.06.2018 ימי שלישי,

בין השעות 17:00-21:00

 

 

היקף הקורס :

 

10  מפגשים, 50 שעות אקדמיות 
 

מיקום:
פנחס רוטנברג 86 , רמת גן, מכללת רמת גן 

 

עלות הקורס:

2,000 ש"ח כולל מע"מ (מחיר מסובסד לחברי לשכה)

 

***פתיחת הקורס מותנית במינימום 25 נרשמים.

***השתתפות בקורס הינה לעומדים בדרישות הסף

 

יש להירשם באמצעות אתר הלשכה , בסיס הרשום הינו כל הקודם זוכה, ניתן להרשם

עד למועד 28.3.2018

 

דף מידע

 

טופס רישום 

 

יש למלא את הטופס ולשלוח ללשכה

 

בברכה,

 

דני מור - יו"ר ועדת דירקטורים

 

 


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
24 אפריל 2018     17:00
מיקום
פנחס רוטנברג 86 , רמת גן, מכללת רמת גן
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|