FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

שיווק נדל"ן באמצעות מימון, שיווק נדל"ן באמצעות מקלטי מס, שמאות מקרקעין הצופה פני עתיד

 

מועדון חברים

 

המועד 19.10.2017 שעה 16:30

 

יש להרשם באמצעות אתר הלשכה

 

דף מידע


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
19 אוקטובר 2017     16:30
מיקום
אשכול פיס רמת גן רוקח 118 רמת גן
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|