FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

קול קורא - אתיקה פרסום לחברי לשכה

חברות וחברים,

 

להלן תגובת הלשכה ל"קול קורא" מאת מועצת שמאי המקרקעין

 

בנושא "אתיקה מקצועית"

 

מכתב

 

בברכה,

סער פלד – יו"ר ועדת אתיקה מקצועית וחברי הועדה

 

 

|
|
|
|
|