FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

סיור מקצועי ליפן

 

 

 

חברות וחברים,

 

 

סיור מקצועי ליפן בחג סוכות עם חב' איילה, בשתי קבוצות:

2/10/17 - 11 יום, בהדרכת מתי קיי (מותאם גם לשומרי מסורת)

פרוספקט

 

2/10/17 - 12 יום, בהדרכת ספי פרנק

פרוספקט

 

יש למלא טופס הרשמה (דף אחרון בפרוספקט המצ"ב) ולשלוח למזכירות הלשכה במייל או בפקס.

בסיס ההרשמה - כל הקודם זוכה!

 

בברכה,

אורית גלן, יו"ר ועדת קשרי חו"ל


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
02 אוקטובר 2017    
מיקום
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|