FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

אסיפה כללית ובוחרת

חברות וחברים,

 

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית השנתית, ואסיפה בוחרת.

 

תתקיים ביום חמישי, 23.3.2017 בשעה 15:00

 

בבית אשכול פיס, רח' רוקח 118 רמת גן

 

הזמנה

 

 

בברכת חברים,

 

אוהד דנוס, יו"ר הלשכה                 עמיר סיון, יו"ר ועדת תקנון 


לקבלת מידע על אירועים עתידיים - הירשם לרשימת התפוצה
מתי
23 מרץ 2017     15:00
מיקום
אשכול פיס, רמת גן רוקח 118 רמת גן
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|