FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדה- מחוז ירושלים

בין מטרות הועדה:

מתן מענה לבעיות מקומיות הקשורות לאזור, ארגון פעילות מקצועית הקשורה לאזור, טיפול וקשר עם רשויות מוניציפליות וארגונים מקצועיים בתחום האזור.

הועדה פועלת, בין השאר, בארגון סיורים, הרצאות ומועדוני חברים הקשורים למחוז.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
02-5372119
050-7294335
02-5382253
חבר
077-6767767
052-5686600
077-4448272
חבר
072-2328173
054-5400173
072-2449781
072-2449781
חבר
02-6412767
052-2618245
077-3305010
www.yairyedid.co.il
|
|
|
|
|