FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדה-מחוז תל אביב והמרכז

בין מטרות הועדה:

מתן מענה לבעיות מקומיות הקשורות לאזור, ארגון פעילות מקצועית הקשורה לאזור, טיפול וקשר עם רשויות מוניציפליות וארגונים מקצועיים בתחום האזור.

הועדה פועלת, בין השאר, בארגון סיורים, הרצאות ומועדוני חברים הקשורים למחוז.

 

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
054-4834480
153-544834480
יו"ר הועדה
052-6012358
|
|
|
|
|