FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1373
נושא
כותרת
שנה
מחבר
ערב לזכרו של יוסי פישלר ז"ל והרצאה בנושא הנחיות מרחביות
12.5.2015
קרקעות חקלאיות-נתונים ותקנות
אפריל 2015
בתיה גוטל-הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
הוועדה לתקינה שמאית תקן מס' 22
אפריל 2015
גלית אציל לדור
אחריות עורכי דין ושמאים בעסקאות מכירת קרקע על בסיס ציפיות-דיון ומחשבות על קרקע תקן 22
אפריל 2015
עו"ד ירון גרופמן, ראש מחלקת נדל"ן תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
תקן שמאי מס' 22- הלכה למעשה
אפריל 2015
טל אלדרוטי- השמאי הממשלתי הראשי
תקן 22- דגשים ליישום התקן בשומות הנערכות על פיו
אפריל 2015
אמנון נזרי
חידושים בפסיקה בדיני השבחה ותביעות פיצויים לירידת ערך
פברואר 2015
תכנון ובנייה תכניות, מוסדות והליכי תכנון- כולל רפורמת הפרגולות
תשע"ה- 2015
פרופ' אהרון נמדר
חוק התכנון והבניה (תיקון 101), תשע"ד 2014
דצמבר 2014
עלויות בניה – כנס שמאים
|
|
|
|
|