FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1375
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מקרקעין וערכם 123-סרוק
דצמבר 2001
תימלול - חידושים בהחלטות ועדת ערר בעניין היטל השבחה ותביעות לירידת ערך
יוני 2015
עו"ד גלית פרלדיק
מצגת - חידושים בהחלטות ועדות ערר לעניין היטלי השבחה
יוני 2015
עו"ד גלית פרלדיק
ערב לזכרו של יוסי פישלר ז"ל והרצאה בנושא הנחיות מרחביות
12.5.2015
קרקעות חקלאיות-נתונים ותקנות
אפריל 2015
בתיה גוטל-הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
הוועדה לתקינה שמאית תקן מס' 22
אפריל 2015
גלית אציל לדור
אחריות עורכי דין ושמאים בעסקאות מכירת קרקע על בסיס ציפיות-דיון ומחשבות על קרקע תקן 22
אפריל 2015
עו"ד ירון גרופמן, ראש מחלקת נדל"ן תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
תקן שמאי מס' 22- הלכה למעשה
אפריל 2015
טל אלדרוטי- השמאי הממשלתי הראשי
תקן 22- דגשים ליישום התקן בשומות הנערכות על פיו
אפריל 2015
אמנון נזרי
חידושים בפסיקה בדיני השבחה ותביעות פיצויים לירידת ערך
פברואר 2015
|
|
|
|
|