FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
דיני מקרקעין, תכנון ובניה לאור מקורות הדין העברי
עו"ד (אדריכל) מוטי בניאן
מצגות - ממועדון חברים מחוז דרום בנושא מיסוי מקרקעי
מקרקעין וערכם 123-סרוק
דצמבר 2001
תימלול - חידושים בהחלטות ועדת ערר בעניין היטל השבחה ותביעות לירידת ערך
יוני 2015
עו"ד גלית פרלדיק
מצגת - חידושים בהחלטות ועדות ערר לעניין היטלי השבחה
יוני 2015
עו"ד גלית פרלדיק
ערב לזכרו של יוסי פישלר ז"ל והרצאה בנושא הנחיות מרחביות
12.5.2015
קרקעות חקלאיות-נתונים ותקנות
אפריל 2015
בתיה גוטל-הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
הוועדה לתקינה שמאית תקן מס' 22
אפריל 2015
גלית אציל לדור
אחריות עורכי דין ושמאים בעסקאות מכירת קרקע על בסיס ציפיות-דיון ומחשבות על קרקע תקן 22
אפריל 2015
עו"ד ירון גרופמן, ראש מחלקת נדל"ן תדמור ושות' פרופ' יובל לוי ושות'
תקן שמאי מס' 22- הלכה למעשה
אפריל 2015
טל אלדרוטי- השמאי הממשלתי הראשי
|
|
|
|
|