FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1375
נושא
כותרת
שנה
מחבר
תמ"א 38
שמאי מקרקעין וכונס נכסים
אוקטובר 2015
כבוד השופט עודד מאור
תוכנית מתאר ארצית תמ"א 38
נובמבר 2015
גיל אברהמי, שמאי מקרקעין
גופים שעין-שפוטיים, שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
התשע"ו-2016
ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד
על כונס נכסים
התשע"ה- 2015
עודד מאור-שופט/אסף דגני עו"ד
מצגת הרצאתו של אריאל מזוז - סדנא מינהל
אוקטובר 2015
אריאל מזוז
עבודות הרכבת הקלה בתל-אביב תכנון ביצוע ומשמעויות - תימלול
ספטמבר 2015
מיטל להבי – סגנית ראש העירייה מחזיקת תיק תחבורה, בינוי ותשתיות
עבודות הרכבת הקלה בתל-אביב יפו, מה צפוי לנו בעתיד? - מצגת
ספטמבר 2015
מיטל להבי – סגנית ראש העירייה מחזיקת תיק תחבורה, בינוי ותשתיות
דיני מקרקעין, תכנון ובניה לאור מקורות הדין העברי
עו"ד (אדריכל) מוטי בניאן
מצגות - ממועדון חברים מחוז דרום בנושא מיסוי מקרקעי
|
|
|
|
|