FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1373
נושא
כותרת
שנה
מחבר
גופים שעין-שפוטיים, שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
התשע"ו-2016
ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד
על כונס נכסים
התשע"ה- 2015
עודד מאור-שופט/אסף דגני עו"ד
מצגת הרצאתו של אריאל מזוז - סדנא מינהל
אוקטובר 2015
אריאל מזוז
עבודות הרכבת הקלה בתל-אביב תכנון ביצוע ומשמעויות - תימלול
ספטמבר 2015
מיטל להבי – סגנית ראש העירייה מחזיקת תיק תחבורה, בינוי ותשתיות
עבודות הרכבת הקלה בתל-אביב יפו, מה צפוי לנו בעתיד? - מצגת
ספטמבר 2015
מיטל להבי – סגנית ראש העירייה מחזיקת תיק תחבורה, בינוי ותשתיות
דיני מקרקעין, תכנון ובניה לאור מקורות הדין העברי
עו"ד (אדריכל) מוטי בניאן
מצגות - ממועדון חברים מחוז דרום בנושא מיסוי מקרקעי
מקרקעין וערכם 123-סרוק
דצמבר 2001
תימלול - חידושים בהחלטות ועדת ערר בעניין היטל השבחה ותביעות לירידת ערך
יוני 2015
עו"ד גלית פרלדיק
מצגת - חידושים בהחלטות ועדות ערר לעניין היטלי השבחה
יוני 2015
עו"ד גלית פרלדיק
|
|
|
|
|