FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1375
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מגמות מאקרו כלכליות עדכניות
ספטמבר 2016
ד"ר גיל בפמן - הכלכלן הראשי - בנק לאומי
תקנות התכנון והבניה- התקנת מקומות חניה - תיקון התשע" ו ו- 2016 - תמלול
14.7.2016
מסמך מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ"א 38 - עיריית חיפה
יולי 2016
תקנות התכנון והבנייה- התקנת מקומות חניה - תיקון
יולי 2017
תשריטי איחוד וחלוקה וחוזי פיתוח
יוני 2016
מועדון חברים
מקרקעין וערכם 138-סרוק
מרץ 2016
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
מצגת- יסודות בדיני חוזים בדגש על חוזי מקרקעין
מרץ 2016
עו"ד מארק שיפמן
תמורות ושינויים בתמא 38
דצמבר 2015
מקרקעין וערכם 137-סרוק
אפריל 2015
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
מצגת של עו"ד שי אהרונוביץ' בנושא מיסוי נחלות ו-עדכוני חקיקה
דצמבר 2015
עו"ד שי אהרונוביץ'
|
|
|
|
|