FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מצגות וסיכומים סדנא היטל השבחה
ינואר 2017
עו"ד ארז שפירא
חידושים ועדכונים בסוגיות נבחרות בהפקעות מקרקעין
נובמבר 2016
עו"ד צבי שוב
מגמות מאקרו כלכליות עדכניות
ספטמבר 2016
ד"ר גיל בפמן - הכלכלן הראשי - בנק לאומי
תקנות התכנון והבניה- התקנת מקומות חניה - תיקון התשע" ו ו- 2016 - תמלול
14.7.2016
מסמך מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ"א 38 - עיריית חיפה
יולי 2016
תקנות התכנון והבנייה- התקנת מקומות חניה - תיקון
יולי 2017
תשריטי איחוד וחלוקה וחוזי פיתוח
יוני 2016
מועדון חברים
מקרקעין וערכם 138-סרוק
מרץ 2016
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
מצגת- יסודות בדיני חוזים בדגש על חוזי מקרקעין
מרץ 2016
עו"ד מארק שיפמן
תמורות ושינויים בתמא 38
דצמבר 2015
|
|
|
|
|