פרסומים מקצועיים

חפש
מציג 10 פרסומים מתוך 1379
נושא
כותרת
שנה
מחבר
תקן וקרן חניה
נובמבר 2016
עו"ד מיכל גלקין גולן
תשלומי איזון
נובמבר 2016
עו"ד אילנה בראף-שניר
מצגות וסיכומים סדנא היטל השבחה
ינואר 2017
עו"ד ארז שפירא
חידושים ועדכונים בסוגיות נבחרות בהפקעות מקרקעין
נובמבר 2016
עו"ד צבי שוב
מגמות מאקרו כלכליות עדכניות
ספטמבר 2016
ד"ר גיל בפמן - הכלכלן הראשי - בנק לאומי
תקנות התכנון והבניה- התקנת מקומות חניה - תיקון התשע" ו ו- 2016 - תמלול
14.7.2016
מסמך מדיניות לבחינת בקשות להיתרי בניה מכח תמ"א 38 - עיריית חיפה
יולי 2016
תקנות התכנון והבנייה- התקנת מקומות חניה - תיקון
יולי 2017
תשריטי איחוד וחלוקה וחוזי פיתוח
יוני 2016
מועדון חברים
מקרקעין וערכם 138-סרוק
מרץ 2016
לשכת שמאי מקרקעין בישראל