FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1375
נושא
כותרת
שנה
מחבר
היבטים משפטיים בחוזי חכירה של רשות מקומית – עירית ת"א
נובמבר 2016
עו"ד שאול ברגרזון
"הרכבת דוהרת ללא קטר"
נובמבר 2016
עו"ד אברהם ללום
סוגי עסקאות, עלויות בניה ושיטות בניה
נובמבר 2016
שלומי זליג
קרן חניה
נובמבר 2016
שרית צ'יצ'יאן- שמאית מקרקעין
תיקון 3 א' לתמ"א 38
עו"ד מיכה גדרון
תמ"א 38 / 3 א' היבטים כלכליים
דניאלה פז ארז-שמאית מקרקעין
תקן וקרן חניה
נובמבר 2016
עו"ד מיכל גלקין גולן
תשלומי איזון
נובמבר 2016
עו"ד אילנה בראף-שניר
מצגות וסיכומים סדנא היטל השבחה
ינואר 2017
עו"ד ארז שפירא
חידושים ועדכונים בסוגיות נבחרות בהפקעות מקרקעין
נובמבר 2016
עו"ד צבי שוב
|
|
|
|
|