FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מטלות ציבוריות
נובמבר 2016
עו"ד תמר מגדל
זיהוי נכון של אירוע מחולל המס
נובמבר 2016
עו"ד רונית אלפר
היבטים משפטיים בחוזי חכירה של רשות מקומית – עירית ת"א
נובמבר 2016
עו"ד שאול ברגרזון
"הרכבת דוהרת ללא קטר"
נובמבר 2016
עו"ד אברהם ללום
סוגי עסקאות, עלויות בניה ושיטות בניה
נובמבר 2016
שלומי זליג
קרן חניה
נובמבר 2016
שרית צ'יצ'יאן- שמאית מקרקעין
תיקון 3 א' לתמ"א 38
עו"ד מיכה גדרון
תמ"א 38 / 3 א' היבטים כלכליים
דניאלה פז ארז-שמאית מקרקעין
תקן וקרן חניה
נובמבר 2016
עו"ד מיכל גלקין גולן
תשלומי איזון
נובמבר 2016
עו"ד אילנה בראף-שניר
|
|
|
|
|