FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1373
נושא
כותרת
שנה
מחבר
היבטים קנייניים
נובמבר 2016
עו"ד חגית דרורי גרנות
היבטים שמאיים במחוזי חכירה ברשות מקרקעי ישראל
נובמבר 2016
מירי רימון- שמאית מקרקעין
תמ"א 38 והיטל השבחה
נובמבר 2016
עו"ד אילן שרקון
חידושים במיסוי מקרקעין
נובמבר 2016
עו"ד מאיר מזרחי
חיוב היטל השבחה בגין תכניות מתאר ארציות מפורטות
נובמבר 2016
עו"ד אליעד וינשר
מטלות ציבוריות
נובמבר 2016
עו"ד תמר מגדל
זיהוי נכון של אירוע מחולל המס
נובמבר 2016
עו"ד רונית אלפר
היבטים משפטיים בחוזי חכירה של רשות מקומית – עירית ת"א
נובמבר 2016
עו"ד שאול ברגרזון
"הרכבת דוהרת ללא קטר"
נובמבר 2016
עו"ד אברהם ללום
סוגי עסקאות, עלויות בניה ושיטות בניה
נובמבר 2016
שלומי זליג
|
|
|
|
|